MẪU SHOP HOUSE A (5 X20)

1 phòng khách · 3 phòng ngủ · 1 phòng ăn và bếp
· 4 WC · 1 phòng đa năng · 1 sân phơi

  • Diện tích khu đất 100.00 m2
  • Tổng diện tích sàn xây dựng 320.25 m2
  • Tổng diện tích ban công, sân thượng 28.50 m2
  • Tổng diện tích sân vườn 25.00 m2

MẪU SHOP HOUSE B (5 X20)

1 phòng khách · 3 phòng ngủ · 1 phòng ăn và bếp
· 4 WC · 1 phòng đa năng · 1 sân phơi

  • Diện tích khu đất 100.00 m2
  • Tổng diện tích sàn xây dựng 320.25 m2
  • Tổng diện tích ban công, sân thượng 28.50 m2
  • Tổng diện tích sân vườn 25.00 m2