MẪU NHÀ PHỐ A (5 X16)

1 phòng khách · 3 phòng ngủ · 1 phòng ăn và bếp
· 4 WC · 1 phòng đa năng · 1 phòng giặt · 1 sân thượng

 • Diện tích khu đất 80.00 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng 172.20 m2
 • Tổng diện tích ban công, sân thượng 34.75 m2
 • Tổng diện tích sân vườn 34.38 m2

MẪU NHÀ PHỐ B (5x16)

1 phòng khách · 3 phòng ngủ · 1 phòng ăn và bếp
· 4 WC · 1 phòng đa năng · 1 phòng giặt · 1 sân thượng

 • Diện tích khu đất 80.00 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng 182.67 m2
 • Tổng diện tích ban công, sân thượng 29.07 m2
 • Tổng diện tích sân vườn 34.38 m2

MẪU NHÀ PHỐ C (6 X18)

1 phòng khách · 3 phòng ngủ · 1 phòng ăn và bếp
· 4 WC · 1 phòng đa năng · 1 phòng giặt · 1 sân thượng

 • Diện tích khu đất 108.00 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng 244.62 m2
 • Tổng diện tích ban công, sân thượng 47.46 m2
 • Tổng diện tích sân vườn 42.40 m2

MẪU NHÀ PHỐ D (6 X18)

1 phòng khách · 3 phòng ngủ · 1 phòng ăn và bếp
· 4 WC · 1 phòng đa năng · 1 phòng giặt · 1 sân thượng

 • Diện tích khu đất 108.00 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng 239.21 m2
 • Tổng diện tích ban công, sân thượng 36.16 m2
 • Tổng diện tích sân vườn 45.00 m2