MẪU BIỆT THỰ A (8 X20)

1 phòng khách · 3 phòng ngủ · 1 phòng ăn và bếp
· 4 WC · 1 phòng đa năng · 1 phòng giặt · 1 sân thượng

 • Diện tích khu đất 160.00 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng 212.76 m2
 • Tổng diện tích ban công, sân thượng 12.47 m2
 • Tổng diện tích sân vườn 85.00 m2
Harbor City - Mat bang mau biet thu A

MẪU BIỆT THỰ B (8 X20)

1 phòng khách · 3 phòng ngủ · 1 phòng ăn và bếp
· 4 WC · 1 phòng đa năng · 1 phòng giặt · 1 sân thượng

 • Diện tích khu đất 160.00 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng 201.52 m2
 • Tổng diện tích ban công, sân thượng 38.05 m2
 • Tổng diện tích sân vườn 82 m2
Harbor City - Mat bang mau biet thu B

MẪU BIỆT THỰ C (8 X20)

1 phòng khách · 3 phòng ngủ · 1 phòng ăn và bếp
· 4 WC · 1 phòng đa năng · 1 phòng giặt · 1 sân thượng

 • Diện tích khu đất 160.00 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng 208.33 m2
 • Tổng diện tích ban công, sân thượng 17.61 m2
 • Tổng diện tích sân vườn 81.87 m2
Harbor City - Mat bang mau biet thu C