MẪU BIỆT THỰ A (8 X20)

1 phòng khách · 3 phòng ngủ · 1 phòng ăn và bế p
· 4 WC · 1 phòng đa năng · 1 sân phơi

 • Diện tích khu đất 160.00 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng 212.45 m2
 • Tổng diện tích ban công, sân thượng 12.47 m2
 • Tổng diện tích sân vườn 85.00 m2

MẪU BIỆT THỰ B (8 X20)

1 phòng khách · 3 phòng ngủ · 1 phòng ăn và bếp
· 4 WC · 1 phòng đa năng · 1 sân phơi

 • Diện tích khu đất 160.00 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng 201.20 m2
 • Tổng diện tích ban công, sân thượng 38.05 m2
 • Tổng diện tích sân vườn 82 m2

MẪU BIỆT THỰ C (8 X20)

1 phòng khách · 3 phòng ngủ · 1 phòng ăn và bế p
· 4 WC · 1 phòng đa năng · 1 sân phơi

 • Diện tích khu đất 160.00 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng 207.72 m2
 • Tổng diện tích ban công, sân thượng 17.60 m2
 • Tổng diện tích sân vườn 81.87 m2