• Tháp PA 1 Căn số 12B diện tích : 55.68m2
 • Tháp PA 2 Căn số 12 diện tích : 55.68m2
mat-bang-can-ho-1-phong-ngu-du-an-the-park-Avenue
 • Tháp PA 1 Căn số 9A, 9B, 10,11 diện tích : 71.26m2
 • Tháp PA 1 Căn số 2, 3, 4, 5 diện tích : 71,62m2
 • Tháp PA 2 Căn số 2, 3, 4, 8, 9, 10 diện tích : 71,62m2
 • Tháp PA 1 Căn số 7 diện tích : 76.77m2
 • Tháp PA 2 Căn số 6 diện tích : 76.82m2
 • Tháp PA 2 Căn số 1 diện tích : 83.05m2
 • Tháp PA2 Căn số 7 diện tích : 913.52m2
 • Tháp PA1 Căn số 1,6,8 diện tích : 97.92m2
 • Tháp PA2 Căn số 5 diện tích : 98.59m2
 • Tháp PA1 Căn số 12A diện tích : 105.78m2
 • Tháp PA2 Căn số 11 diện tích : 108.90m2